יש רק שתי דרכים לחיות,

אחת היא לחשוב ששום דבר אינו קסום, השניה היא לחשוב שהכל קסום

אלברט איינשטין